Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2022.

Protokoll för verksamhetsåret 2022 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte på Urania i Diö den 20 januari 2023.

16 medlemmar närvarande.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till mötessekreterare valdes Pernilla S Blomqvist.

§5. Att justera protokollet utsågs Martin Wikingsson och Tina Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2022 beviljades och gavs full ansvarsfrihet.

§9. Till val av kassör 2023-2024 valdes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelse ledamot 2023-2024 valdes Johan Åberg.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant valdes Torsten Riis och Kjell Svensson samt suppleant Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar under 2023: 

Angel o Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling: fredagen den 2 juni. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

KM Göstävling: fredagen den 16 juni. Start från Åsen. Tid: 18:00-22:00.

Mete: fredagen den 30 juni. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

Kastspö: lördag den 5 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

Pimpel / båt: lördagen den 26 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

Hösttävling: lördagen den 30 september. Start från Åsen. Tid: 08:00-12:00.

Stora Göstävlingen: 7 juli. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

§13. Val av inköpare av priser för 2023 års tävlingar.

Vårtävling: Peter Åberg och Johan Åberg.

KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson.

Mete: Krister Dahlquist och Göran Dahlquist.

Kastspö: Edward Dahlin och Johan Jansson.

Pimpel / båt: Pernilla S Blomqvist och Tina Svensson.

Hösttävling: Lennart Jonsson och Viveca Jonsson.

§14. Avgifter i Diö Amatörfiskeklubb:

Årsavgift: 200 kronor  (pensionär 100 kronor)

Startavgift: 100 kronor

Inträdesavgift: 500 kronor

Förslag kom att för ny medlem betala inträdesavgift och medlemsavgift = 700 kronor

och få starta i första årets tävlingar utan avgift.

Det röstades igenom att vi provar detta under 2023.

§15. Rapporter: Det har diskuterats i Möckelns FVO att de vill höja priset på fiskekorten. Vi har i nuläget inte hört om något beslut i detta.

Vi ska informera de man känner om att köper man sitt fiskekort via Diö Amatörfiskeklubb så får klubben 10 %.

§16. På övriga frågor:

Prissumman för tävlingarna på 2500 kronor fördelat på 10 priser behålls.

Påminnelser inför tävlingar: Börje S ska prova med massutskick av sms onsdag veckan innan tävling. Detta för att ingen ska missa det.

Stora Gös: förslag att sätta upp anslag om tävlingen för att locka fler deltagare. Det ger en högre prissumma.

Möckelns FVO stöttar med pengar och hittar vi på ett event under året så kan vi söka bidrag från dem.

Döda fisk: diskussioner fördes om man ska döda fisken och ett antal frågor kom upp kring detta:

*är det bra att ta upp fisk ur sjön? Styrelsen ska ta reda på fakta kring det.

*kan det ge fler framtida medlemmar.

*vid tävlingar, behövs det en tävlingskommitté?

*hur många stora fiskar tar vi upp under en säsong?

Styrelsen ska försöka hitta ett sätt att kunna genomföra tävlingar med catch and release genom att ta fram en tabell där en viss längd ger en vikt.

De ska titta på att ta fram en mätsticka som deltagaren får fotografera sin fisk på.

Om detta är genomförbart så kommer vi att prova det under ett år.

Donera fisk: vi ska lägga ut på hemsidan och även i FB gruppen "Det händer i Diö" att fisk finns att hämta vid Åsen efter tävlingens slut.

Reklam: vi behöver göra mer reklam för vår förening i ett försök att skapa intresse.

Instagram har vi röstat fram Greger Håkansson och Martin Wikingsson som våra nya influencers. De kommer att lägga upp fina bilder på vår sjö och fisk samt information om våra tävlingar.

Vi ska sätta upp anslag i båthamnarna med information om vår fiskeklubb och tävlingar.

§17. Ordförande Håkan Loo förättar prisutdelningen och vinnare 2022 blev Johan Jansson.

§18. Då inga andra ärenden förelåg så tackade Ordförande Håkan Loo för visat intresse.

Därefter bjöds det in på middag som bestod av Tacopaj, sallad och bröd som klubbens egen kock, Peter Åberg, hade tillagat och smakade vädigt gott.

 

Vid protokollet: Pernilla S Blomqvist

Justerat: Martin Wikingsson och Tina Svensson