Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2013.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte 2013.

Plats: Urania. 28 st medlemmar närvarande.

 

§1. Medlemmarna hedrade de under året avlidna med en tyst minut därefter öppnade ordförande Håkan Loo mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Greger Håkansson och Mikaela Hägerstam.

§6. Styrelsens verksamhet samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen verksamhetsår 2013 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande för 2014-2015 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelseledamot för 2014-2015 valdes Peter Åberg och Pernilla Svensson Blomqvist.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant omvaldes Kjell Svensson, Torsten Riis och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2014 beslutade datum:

Angel och Pimpel/ datum efter isförhållande

Vårtävling  24 maj

Klubbmästerskap Gös  6 juni

Metartävling  1 augusti

Kastspötävling  23 augusti 

Pimpel båt  13 september  

Hösttävling  27 september

GÖSTÄVLING  4 juli

§13. Till val av prisköpare för tävlingarna 2014:

Ange - styrelsen

Pimpel - Börje Svensson

Vårtävling - styrelsen

KM Göstävling - Lennart och Viveca Johnsson

Metartävling - Martin och Mikaela Hägerstam

Kastspö - Håkan och Pontus Loo

Pimpel båt - Nils-Åke Stålros

Hösttävling - styrelsen

§14. Avgifterna för 2014 är årsavgift 100 kr - pensionär50 kr - startavgift 80 kr - inträdesavgift 500 kr.

§15. Rapport från FVO att maxmått på gös är 70 cm och max upptagen gös är 4 st / dygn och fiskekort. Det tas fram ett nytt sjökort och de önskar att få en rapportering om stenar. Diö Amatörfiskeklubb har avtal med FVO om fritt antal upptagna gösar under tävling mot att vi ej tillåter vertikalfiske efter gös. Städdag på Svalö. Föreslaget datum 23/5. Anmäl er till kassör Börje Svensson om du inte har mail. Då skickas information med brev. Annars finns allt att läsa på hemsidan. Anmäl till Börje Svensson om du inte har mail.  

§16. Börje Svensson fick även beröm för en mycket fin hemsida för Diö Amatörfiskeklubb. Fiskekort ska uppvisas och kontrolleras vid anmälan på tävling. Foto på fiskekort samt ID gäller också. 

§17. Klubbmästare för 2013 blev Kevin Lexander. Prisutdelningen förrättades av Börje Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Greger Håkansson och Mikaela Hägerstam