Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2021.

Protokoll för verksamhetsåret 2021 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte på Urania i Diö den 25 februari 2022.

12 medlemmar närvarande.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till sekreterare valdes Pernilla S Blomqvist.

§5. Att justera protokollet utsågs Peter Jonsson och Edward Dahlin.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2021 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande 2022-2023 valdes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamöter 2022-2023 valdes Pernilla S Blomqvist och Peter Åberg. Till styrelsesuppleant valdes Greger Håkansson.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant valdes Torsten Riis och Kjell Svensson. Suppleant Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar 2022.

Angel o Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling: 28 maj. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

KM Göstävling: 17 juni. Start från Åsen. Tid: 18:00-22:00.

Mete: 1 juli. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

Kastspö: 6 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

Pimpel / båt: 27 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

Hösttävling: 24 september. Start från Åsen. Tid: 08:00-12:00.

Stora Göstävlingen: 8 juli. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

§13. Val av inköpare av priser för 2022 års tävlingar.

Vårtävling: Peter och Johan Åberg.

KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson.

Mete: Håkan och Pontus Loo.

Kastspö: Edward Dahlin och Peter Jonsson.

Pimpel / båt: Pernilla S Blomqvist och Christina Svensson.

Hösttävling: Viveca och Lennart Jonsson.

Prissumman röstades fram till 2500 kronor fördelat på 10 priser.

§14. Avgifterna i Diö Amatörfiskeklubb 2022.

Årsavgift: 200 kronor (pensionär 100 kronor)

Startavgift: 100 kronor

Inträdesavgift: 500 kronor

§15. Rapporter finns inga att läsa upp.

§16. På övriga frågor:

Vandringspris: efter förslag från styrelsen av inköpande av nytt vandringspris i form av flaskskepp som behålls efter tre inteckningar röstades igenom. Peter Jonsson som var 2021 års totalvinnare kommer att graveras in i vandringspriset för 2021.

Göran Dahlquist kommer att bygga en sockel till priset för att få plats för gravyrplåtarna.

Beslut togs att Årsmötet kan besluta att nya tävlingar kan läggas till utan att det påverkar vandringspriset.

Priser för vinnare av sammanlagt: förslag kom från styrelsen på presentkort från Cityfiske till de tre första placeringarna i sammanlagda för året med en prissumma på 2000 kronor. Som kommer att delas ut på årsmötet.

1:a. 1000 kronor

2:a. 600 kronor

3:a 400 kronor

Förslaget röstades igenom.

Gravyrmaskin: styrelsen hade som förslag att priser ska delas ut till vinnare av respektive tävling på årsmötet i form av glas som är graverat. Till ett värde av max 500 kronor.

1:a Ölglas

2:a Vinglas

3:a Whiskeyglas

Vi har i föreningen inköpt en gravyrmasin för att göra detta själva. Pernilla S Blomqvist kommer att utföra gravyrerna och ersättas med fria startavgifter under året på tävlingarna.

Fler startande på tävlingarna: Vi diskuterade hur vi ska få fler startande på våra tävlingar och beslutade att vi har KM Göstävlingen med start från Åsens Båthamn för att se ifall det kan locka med fler deltagare med förhoppning att det blir ett ökat intresse att komma på fler tävlingar.

Vi ska även försöka göra mer reklam för vår klubb och Edward Dahlin kommer att göra utskick på IKEA.

Pernilla S Blomqvist ska ta kontakt med Båtklubben Näset och berätta om vår klubb.

Informationstavla på Svalö: Peter Jonsson kommer att bygga en större fastmonterad tavla på väggen på stugan där vi kan sätta in lista med namn på alla klubbmästare sedan starten av Diö Amatörfiskeklubb.

Ansvarsområde på Svalö: Vi beslutade att det ska finnas en ansvarig för varje områden på Svalö som har till uppgift att se över om något behöver göras och att isåfall köpa in material och skaffa folk för att hjälpa till.

Vid större summor över 2000 kronor måste styrelsen kontaktas först.

Ansvarig Stugan: Börje Svensson

Ansvarig Brygga: Peter Jonsson

Ansvarig ön: Edward Dahlin

Brygga på Svalö: Peter Jonsson kommer att ta in priser på att bygga en ny brygga på Svalö då den gamla är väldigt dålig och kommer att kosta mer i långa loppet att reparera på än att bygga en ny.

Extratävling: Ingen extratävling kommer att hållas i år.

Vårstädning/Grillfest: Det kommer att bjudas in till att komma ut till Svalö och hjälpa till med vårstädning kvällen innan vårtävlingen då alla kan hjälpas åt och de som vill stanna sover över. Vi grillar något gott och har det trevligt tillsammans.

§17. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelning. Vinnare 2021 blev Peter Jonsson.

§18. Då inga andra ärenden förelåg så tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse. Därefter bjöds det på middag bestående av porterstek på grågås med tillbehör lagat och jagat av Peter och Johan Åberg. Alla lät sig väl smaka.

 

Vid protokollet: Pernilla S Blomqvist

Justerat: Peter Jonsson och Edward Dahlin