Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2019.

Protokoll för verksamhetsåret 2019 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs Årsmöte 2020 på Urania.

20 medlemmar närvarande.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörighet ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och Pernilla S Blomqvist.

§5. Att justera protokollet utsågs Göran Dahlquist och Krister Dahlquist.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2019 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande 2020 - 2021 valdes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamöter 2020 - 2021 valdes Peter Åberg och Pernilla S Blomqvist.

§11. Till val av två revisorer samt suppleant valdes Kjell Svensson, Torsten Riis och Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar under 2020:

Angel o Vinterpimpel efter isföhållanden.

Vårtävling: 23 maj

KM Göstävling: 12 juni

Metetävling: 31 juli

Kastspötävling: 22 augusti

Pimpel Båt: 12 september

Hösttävling: 26 september

GÖSTÄVLING: 3 JULI

Extra-tävling: ev 17 juli. En ny tävling på prov.

§13. Val av inköpare av priser till 2020 års tävlingar.

Vårtävling: Peter och Johan Åberg

KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson

Metetävling: Håkan och Pontus Loo

Kastspötävling: Kjell och Tommy Svensson

Pimpel Båt: Niclas Svensson och Pernilla S Blomqvist

Hösttävling: Lennart och Viveca Jonsson

Extra-tävling: Styrelsen

§14. Avgifterna i Diö Amatörfiskeklubb 2020:

Årsavgift höjs till 200:- (pensionär 100:-)

Startavgift höjs till 100:-

Inträdesavgift 500:-

§15. Diskussion om att I-fiske vill höja avgiften. Observation om att det föreligger dålig information både hos I-fiske och Möckelns FVO. Hemsida inte uppdaterad och svår att hitta i.

§16. Priser: 10 st priser till ett värde av 2000:-.

-Protokoll: till kassören (för hemsidan) snarast efter mötet. 

-Tävlingar: Diskuterades om att flytta till söndag.

-Vinterfiske: Ta hjälp av pensionärer till att kolla isen.

-Delad totalvinnare: Detta diskuterades och vi kom fram till att delad vinnare gäller.

-Ny tävling: ta så många sorters fisk som möjligt där vi ska ha poängbedömning. Provtävling satt till ev 17 juli. Tommy, Börje och Kjell Svensson gör en utredning om hur vi ska göra den.

-FVO Fiskedag: Tommy Svensson och Torsten Svensson ordnade en fiskedag för ungdomar i höstas med Cityfiske. Planerar att göra om detta och eventuellt åka ut med båt på sjön med ungdomarna.

-Underhåll Svalö: Peter Jonsson och Edward Dahlin ser till bryggan och fixar till.

-Röjning Svalö: Ansvariga: Peter Jonsson, Edward Dahlin och Henrik Karlsson.

-Eldstad Svalö: Börje Svensson får i uppdrag att flytta den lite och göra den iordning.

-Lotteri Joker: Är igång till vecka: 15 - 24.

-Kastspötävling: Möjlighet att träffas dagen innan tävling för samkväm 21/8. Kommer att annonseras på listan för tävlingar så alla blir bjudna.

-Städdag: Edward Dahlin och Peter Jonsson bestämmer dag som de sms:ar ut. Börje lägger in på hemsidan.

-Vinterfiske: Bestämdes att de kan läggas in i december samma år om det blir is då.

§17. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelning. Vinnare 2019 blev Peter Åberg och Johan Åberg.

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet för avslutat och därefter blev det fika.

 

Vid protokollet: Pernilla S Blomqvist

Justerat: Göran Dahlquist och Krister Dahlquist