Den sammanlagda poängställningen finns här under tävlingsåret 2018.

 

         Största fisken på tävlingarna under året.

        Gös: 

    Gädda:  

  Abborre: 

 

  1.