Den sammanlagda poängställningen inför KM Höst-tävlingen den 22 september.

                   Vandringspriset.

 

         Största fisken på tävlingarna under året.

        Gös:   760 g fångad av Göran Dahlquist på KM Gös-tävlingen.

    Gädda: 2340 g fångad av Kevin Lexander på KM Angel-tävlingen.

  Abborre:  530 g fångad av Johan Åberg på KM Pimpel från båt-tävlingen.

 

 

  1. Peter Åberg. 38 p. 12679 g

  2. Johan Jansson. 29 p. 16969 g

  3. Pontus Loo. 29 p. 10545 g

  4. Tommy Svensson. 25 p. 8860 g

  5. Krister Dahlquist. 25 p. 6470 g

  6. Börje Svensson. 22 p. 7160 g

  7. Lars Jönsson. 21 p. 6480 g

  8. Peter Jonsson. 21 p. 6110 g

  9. Johan Åberg. 19 p. 10709 g

10. Håkan Loo. 19 p. 10325 g

11. Göran Dahlquist. 18 p. 6430 g

12. Christina Svensson. 13 p. 7575 g

13. Hampus Lexander. 10 p. 3100 g

14. Niclas Svensson. 9 p. 6720 g

15. Pernilla S Blomqvist. 9 p. 6135 g

16. Edward Dahlin. 9 p. 2767 g

17. Emil Hallengren. 9 p. 710 g

18. Erik Jansson. 8 p. 3425 g

19. Kevin Lexander. 8 p. 3120 g                                                                

20. Christer Nilsson. 8 p. 2820 g

21. Niclas Lejon. 8 p. 2820 g

22. Viveca Jonsson. 8 p. 2330 g

23. Lennart Jonsson. 8 p. 2330 g

24. Hugo Dahlin. 6 p. 2387

25. Jonnie Skarphagen. 5 p. 2650 g

26. Lars-Erik Svensson. 5 p. 2650 g 

27. Daniel Svensson. 4 p. 900 g

28. Anders Stjärnerfält. 525 g

29. Dan Schütz. 400 g

30. Henrik Karlsson. 387 g

31. Greger Håkansson. 200 g

32. Håkan Ejneborn. 180 g

33. Bengt Lexander. 0

34. Bengt Sandström. 0

35. Glenn Schölin. 0

36. Johan Carlsson. 0

37. Ken Ruter. 0

38. Kjell Svensson. 0

39. Maths Thomasson. 0

Sammanlagd vikt under året: 156.868 Kg