Alla Gös-tävlingar sedan den infördes i klubbmästerskapet 2011.

 

 

 

 

2018.

 KM Göstävling den 8 Juni.

Plats: Svalö

Tävlingstid: 18.00 - 21.00

Prisköpare: Börje Svensson och Greger Håkansson

 Tävlingsregler