Historien om fiskeklubben.

Diö Amatörfiskeklubb bildades som förening år 1957.

Den första styrelsen bestod av följande:

Ordförande: Sven-Johan Svensson

Kassör: Åke Gustavsson

Vice ordförande: Erik Svensson

Stadgar för föreningen.

Medlemsantalet var 28 stycken. Redan i början av 50-talet finns det noteringar om att de samlades 3 gånger om året för tävlingar i: Vinter-pimpel, glinder samt slöjd.

På glinder-tävlingen fick man använda alla fiskesätten: kastspö, mete, pimpel medan slöjd-tävlingen var ett rent trollingfiske.

1984 ändrades namnen för dessa tävlingar till vårtävling och hösttävling med samma regler som glinder för båda.

I samband med dessa sommar-tävlingar, som ibland kunde starta på fredagskvällen med några timmars fiske och fortsätta på lördagen med några timmar till, hade de ett militärtält för att övernatta i. I början höll de till på Stutudden (Sikhagen) men i slutet av 50-talet flyttade de sin verksamhet till ön Svalö som också ligger i sjön Möckeln.  

Det gamla militärtältet blev för dåligt att använda så istället för att ordna ett nytt bestämde klubben sig för att fråga Heurlinska stiftelsen, som äger och förvaltar ön, om ett tillstånd för att bygga en övernattningsstuga (klubbstuga).

Stiftelsen sa ja till ett sådant bygge. Samtliga medlemmar hjälpte till att forsla ut byggmateriel i sina båtar samt snickrade ihop stugan på kort tid till allas belåtenhet. 

Det började med 3 tävlingar om året. Egentligen var det 4 för kastspö eller spinnspö som det kallades hade varit med som en tävling hela tiden men kom av någon anledning inte med i klubbmästerskapet förrän någon gång under 60-talet. 1973 tillkom angel och 1980 började vi med metning. Pimpel från båt tillkom så sent som1990. 

En annan mycket populär tävling är Göstävlingen Som mest har den lockat bortåt 100 deltagare fördelade på 37 båtar. Denna tävling började vi med år 1995 men ingår inte i klubbmästerskapet (KM)

 

Idag är medlemsantalet 102 stycken.

För de som är intresserade av att gå med i klubben så är det dessa avgifter som gäller för 2023.

Inträdesavgiften i klubben är 500 kronor. 

Årsavgiften är 200 kronor.

(För pensionärer oavsett ålder) 100 kronor).

En ny medlem betalar första året totalt 700 kronor och en pensionär betalar 600 kronor. 

Nyckel till klubbstugan. behövs inte för det är ett kodlås på dörren.

Koden får man när man har betalat medlemsavgiften. Skicka ett sms så får ni koden. 

Nyhet för året (2024) är att en ny medlem får 3 fria startavgifter hela första kalenderåret. 

Det gäller för alla KM-tävlingar men ej den stora GÖSTÄVLINGEN.

Vår verksamhet är ju för det mesta ute på ön Svalö i sjön Möckeln så att ha en båt är ju en förutsättning för att bli medlem. 

Skicka ett sms med namn o adress till: 070 361 19 52 om ni är intresserad av att bli medlem i klubben.

 

Startavgifter till tävlingarna 2024:

KM Angel: ca 200:- (kostnaden för betesfisken avgör startavgiften)

KM Vinter-pimpel: 100:- + kostnad för ev. fiskekort.

Övriga KM tävlingar: 100:-

10 st priser till ett värde av minst 2500:- per tävling inhandlas av någon medlem som väljs på årsmötet.

Dessa valda personer ombesörjer också att priserna finns på plats vid tävlingens slut.

Det är möjligt för icke medlemmar att deltaga i tävlingarna (tillsammans med en medlem).

Detta gäller inte vinter-tävlingarna eftersom det inte är tillåtet att fiska ihop på dessa tävlingar. 

Den stora GÖSTÄVLINGEN: 300:-