Styrelsen i Diö Amatörfiskeklubb.

 Ordförande: Håkan Loo                 tel. 073 540 93 95

Sekreterare: Niclas Svensson         tel. 070 566 76 18

        Kassör: Börje Svensson          tel. 070 361 19 52

     Ledamot: Pernilla S Blomqvist   tel. 0476-21339

     Ledamot: Peter Åberg                tel. 070 526 46 87

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Peter, Niclas, Håkan, Börje och Pernilla.