Styrelsen i Diö Amatörfiskeklubb.

 

Ordförande: Håkan Loo   tel. 073 540 93 95

Kassör: Börje Svensson  tel. 070 361 19 52

Sekreterare: Pernilla S Blomqvist  tel. 073 056 03 04

Ledamot: Peter Åberg   tel. 070 526 46 87

Ledamot: Johan Åberg  tel. 076 789 02 12

Styrelsesuppleant: Greger Håkansson  tel. 073 404 33 17