Styrelsen i Diö Amatörfiskeklubb.

 Ordförande: Håkan Loo                 tel. 0476-21639

Sekreterare: Niclas Svensson         tel. 0476-21339

        Kassör: Börje Svensson          tel. 0476-21084

     Ledamot: Pernilla S Blomqvist   tel. 0476-21339

     Ledamot: Peter Åberg                tel. 0476-23151

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Peter, Niclas, Håkan, Börje och Pernilla.