Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

2022.

KM Vårtävling den 28 Maj.  

Tävlingsregler.

Samling på Svalö

Tävlingstid: 08:00-12:00

10 priser till ett värde av minst 2500 kronor.

Prisköpare: Peter och Johan Åberg

 

  1. Peter Åberg. 3150 g. 10 p

  1. Johan Åberg. 3150 g. 10 p

  3. Christer Nilsson. 2820 g. 8 p

  3. Jimmy Sällberg. 2820 g. 8 p   (ny medlem)

  5. Kjell Svensson. 2580 g. 6 p

  6. Edward Dahlin. 2140 g. 5 p

  6. Johan Jansson. 2140 g. 5 p

  8. Peter Jonsson. 1540 g. 3 p

  8. Lucas Jonsson. 1540 g.   (ej medlem)

10. Tommy Svensson. 1000 g. 2 p

11. Håkan Loo. 900 g. 1 p

12. Christina Svensson. 810 g

12. Pernilla S Blomqvist. 810 g

14. Börje Svensson. 680 g

14. Greger Håkansson. 680 g.   (Abborre 540 g) 

14. Martin Hägerstam. 680 g

17.Viveca Jonsson. 130 g

17. Lennart Jonsson. 130 g

19. Martin Wikingsson. 0

19. Wilma Olsson. 0   (ej medlem)

21. Krister Dahlquist. 0

21. Göran Dahlquist. 0

23. Lars-Erik Svensson. 0

Sammanlagd vikt: 27,700 kg.