Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1984.

 

Glinder-tävlingen byter namn till Vårtävling.

Vår-tävling 16 Juni.

  1. Börje Svensson. 4410 g. 10 p

  2. Tommy Svensson. 4200 g. 9 p

  3. Bengt Sandström. 3500 g. 7,5 p          

  3. Sven-Johan Svensson. 3500 g. 7,5 p  

  5. John Loo. 2850 g. 6 p

  6. Torbjörn Johnsson. 2550 g. 5 p

  7. Göran Dahlquist. 2500 g. 4 p

  8. Kjell Dahlquist. 2475 g. 3 p

  9. Olle Svensson. 2350 g. 2 p

10. Christer Nilsson. 1925 g. 0,5 p

10. Nils-Olof Ericson. 1925 g. 0,5 p

12. Sven-Erik Johansson. 1700 g

13. Kjell Svensson. 1600 g               

14. Åke Olofsson. 1575 g                 

15. Jan-Erik Ejneborn. 1390 g          

15. Lars-Åke Hallengren. 1390 g      

17. Roland Nilsson. 600 g                 

18. Karl-Erik Ohlsson. 500 g             

19. Bengt Nilsson. 475 g           

19. Håkan Loo. 475 g                       

21. Lars Skarphagen. 400 g             

22. Jan Svensson. 225 g                  

22. Lars-Erik Svensson. 225 g         

24. Ivar Karlsson. 0                      

25. Jonnie Skarphagen. 0             

26. Lennart Johnsson. 0               

27. Lennart Karlsson. 0                

28. Stefan Sundberg. 0                

29. Tommy Pettersson. 0             

30. Åke Svensson. 0                    

Sammanlagd vikt: 42,740 kg.