Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

2000.

 

Vår-tävling 3 Juni.

  1. Niclas Svensson. 6620 g. 10 p

  2. Kjell Dahlquist. 6000 g. 9 p

  3. Börje Svensson. 5520 g. 8 p

  4. Andreas Holden. 5500 g. 7 p

  5. Kjell Svensson. 4720 g. 6 p

  6. Sven-Erik Johansson. 4540 g. 5 p

  7. Lennart Johnsson. 4080 g. 4 p

  8. Göran Dahlquist. 3080 g. 3 p

  9. Håkan Ejneborn. 2870 g. 1,5 p

  9. Jan-Erik Ejneborn. 2870 g. 1,5 p

11. Håkan Loo. 2400 g                     

12. Christina Svensson. 1780 g         

12. Åke Svensson. 1780 g                

14. Lars Jönsson. 1680 g                 

15. Bengt Lexander. 1570 g       

16. Dick Nilsson. 1100 g                  

16. Jimmy Fransson. 1100 g           

18. Tommy Svensson. 900 g           

19. Christoffer Beijer. 460 g             

19. Peter Johnsson. 46 g                 

21. Björn Karlsson. 0                     

22. Johan Carlsson. 0                   

23. Lars Skarphagen. 0                 

24. Lars-Åke Hallengren. 0           

25. Torbjörn Lund. 0                     

26. Torgny Christensen. 0            

Sammanlagd vikt: 59,030 kg.