Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1976.

 

Glinder-tävling 12 Juni.

  1. Bengt Sandström. 5500 g           

  2. Sven-Johan Svensson. 5250 g   

  3. Karl-Erik Ohlsson. 3950 g           

  4. Arne Eichler. 3750 g                  

  5. Börje Svensson. 2925 g             

  6. Hugo Sjöstrand. 2700 g             

  7. Stig Gustavsson. 2300 g            

  8. Tommy Svensson. 2050 g         

  9. Lennart Johnsson. 1525 g         

  9. Sture Johnsson. 1525 g             

11. Lars-Erik Svensson. 1160 g       

12. Ragnar Karlsson. 1100 g           

13. Olle Svensson. 1000 g              

14. Gunder Wirell. 850 g                 

15. Ivar Karlsson. 800 g                  

16. Bo Lexander. 750 g                   

16. Hans-Göran Nilsson. 750 g       

16. Torbjörn Johnsson. 750 g          

19. Åke Fast. 550 g                         

20. Lars Skarphagen. 450 g            

21. Kjell Svensson. 250 g                

22. Jonnie Skarphagen. 200 g         

23. Allan Karlsson. 0                    

24. Christer Nilsson. 0                  

25. Gunnar Sundberg. 0                

26. Jan Svensson. 0                     

27. Kennert Nilsson. 0                   

28. Kent Karlsson. 0                     

29. Lennart Axelsson. 0                

30. Martin Karlsson. 0                   

31. Nils-Åke Stålros. 0                  

32. Ronny Boström. 0                   

33. Stefan Sundberg. 0                 

34. Sven-Inge Persson. 0             

35. Thomas Hallengren. 0            

36. Åke Olofsson. 0                      

Sammanlagd vikt: 40,085 kg.