Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1987.

 

Vår-tävling 13 Juni.

  1. Kjell Dahlquist. 6700 g. 10 p

  2. Göran Dahlquist. 3720 g. 9 p

  3. Bengt Sandström. 3590 g. 8 p

  4. Karl-Erik Ohlsson. 3380 g. 7 p

  5. Sven-Erik Johansson. 2750 g. 5,5 p

  5. Åke Fast. 2750 g. 5,5 p

  7. Jonnie Skarphagen. 2335 g. 3,5 p

  7. Nils-Olof Ericson. 2335 g. 3,5 p

  9. Jan-Erik Ejneborn. 2280 g. 2 p

10. Tommy Svensson. 1940 g. 1 p

11. Börje Svensson. 1895 g                

12. Ragnar Karlsson. 1100 g           

13. Olle Svensson. 990 g                 

14. Ivar Karlsson. 980 g                  

15. Jerry Nilsson. 620 g                  

15. Lars Pettersson. 620 g              

17. Lars Skarphagen. 520 g            

18. Bengt Nilsson. 0               

19. Gunder Wirell. 0                      

20. Håkan Loo. 0                          

21. Lennart Johnsson. 0                

22. Roger Andersson. 0                

23. Åke Svensson. 0                     

Sammanlagd vikt: 38,505 kg.