Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1977.

 

Glinder-tävling 11 Juni.

  1. Kjell Svensson. 5500 g               

  2. Olle Svensson. 4150 g               

  3. Ronny Boström. 3100 g              

  4. Ragnar Karlsson. 2650 g           

  5. Sven-Johan Svensson. 2300 g   

  6. Tommy Svensson. 2200 g          

  7. Martin Karlsson. 2150 g             

  8. Bengt Sandström. 1950 g          

  9. Sture Johnsson. 1850 g             

10. Hugo Sjöstrand. 1800 g             

11. Börje Svensson. 1700 g             

12. Jonnie Skarphagen. 1500 g       

12. Torbjörn Johnsson. 1500 g        

14. Karl-Erik Ohlsson. 1150 g          

15. Lennart Johnsson. 1100 g         

16. Christer Nilsson. 525 g              

16. Hans-Göran Nilsson. 525 g       

18. Bernt Nygren. 500 g                  

18. Stig Gustavsson. 500 g             

20. Åke Fast. 450 g                        

20. Åke Svensson. 450 g               

22. Ivar Karlsson. 50 g                   

22. Nils-Åke Stålros. 50 g              

24. Allan Karlsson. 0                     

25. Bo Lexander. 0                       

26. Gunder Wirell. 0                     

27. Jan Svensson. 0                     

28. Kennert Nilsson. 0                  

29. Kent Karlsson. 0                     

Sammanlagd vikt: 37,650 kg.