Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1986.

 

Vår-tävling 14 Juni.

  1. Lars-Åke Hallengren. 6700 g. 10 p

  2. Bengt Nilsson. 5425 g. 8,5 p

  2. Håkan Loo. 5425 g. 8,5 p

  4. Börje Svensson. 5400 g. 7 p

  5. Tommy Svensson. 5250 g. 6 p

  6. Olle Svensson. 4540 g. 5 p

  7. Gunder Wirell. 3720 g. 4 p

  8. Jonnie Skarphagen. 3160 g. 3 p

  9. Lars Pettersson. 2250 g. 2 p

10. Lars Skarphagen. 1890 g. 1 p

11. Göran Dahlquist. 780 g                 

12. Christer Nilsson. 630 g                

12. Nils-Olof Ericson. 630 g                    

14. Ivar Karlsson. 0                       

15. Jan-Erik Ejneborn. 0                

16. Jörgen Karlsson. 0                   

17. Karl-Erik Ohlsson. 0                 

18. Lennart Johnsson. 0                

19. Lennart Karlsson. 0                 

20. Ragnar Karlsson. 0                 

21. Sven-Erik Johansson. 0          

22. Thomas Gustavsson. 0           

Sammanlagd vikt: 45,800 kg.