Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1990.

 

Vår-tävling 9 Juni.

  1. Kjell Dahlquist. 13550 g. 10 p

  2. Bengt Sandström. 8200 g. 9 p

  3. Åke Fast. 7060 g. 8 p

  4. Göran Dahlquist. 4800 g. 7 p

  5. Börje Svensson. 4160 g. 6 p

  6. Anders Eldh. 4005 g. 4,5 p

  6. Christer Nilsson. 4005 g. 4,5 p

  8. Tommy Svensson. 2980 g. 3 p

  9. Olle Svensson. 2360 g. 2 p

10. Jonnie Skarphagen. 2100 g. 0,5 p

10. Mikael Wikingsson. 2100 g. 0,5 p

12. John Loo. 1920 g                       

13. Håkan Loo. 1850 g                    

13. Tomas Säll. 1850 g                   

15. Nils-Åke Stålros. 1220 g           

15. Ragnar Karlsson. 1220 g            

17. Henrik Nilsson. 1090 g                

17. Rolf Carlsson. 1090 g                 

19. Håkan Karlsson. 720 g               

19. Stefan Jönsson. 720 g                

21. Andreas Holden. 0                   

22. Lars-Åke Hallengren. 0            

23. Sven-Erik Johansson. 0           

24. Tommy Pettersson. 0               

25. Åke Svensson. 0                      

Sammanlagd vikt: 67,000 kg.