Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

1985.

 

Vår-tävling 15 Juni.

  1. Börje Svensson. 6700 g. 10 p

  2. Lars-Åke Hallengren. 4900 g. 9 p

  3. Olle Svensson. 4650 g. 8 p       

  4. Tommy Svensson. 4300 g. 7 p

  5. Karl-Erik Ohlsson. 3800 g. 6 p

  6. Bengt Nilsson. 3400 g. 4,5 p

  6. Håkan Loo. 3400 g. 4,5 p

  8. Ragnar Karlsson. 3350 g. 3 p

  9. Sven-Johan Svensson. 2950 g. 2 p

10. Jonnie Skarphagen. 2675 g. 0,5 p

10. Lennart Johnsson. 2675 g. 0,5 p

12. Jerry Nilsson. 2400 g                  

12. Lars Pettersson. 2400 g              

14. John Loo. 1850 g                       

15. Christer Nilsson. 1200 g            

16. Åke Svensson. 1100 g              

17. Lars Skarphagen. 700 g           

18. Gunder Wirell. 250 g                  

18. Ivar Karlsson. 250 g                   

18. Lennart Karlsson. 250 g             

21. Jörgen Karlsson. 0                  

22. Peter Åberg. 0                        

23. Thomas Gustavsson. 0           

24. Tommy Pettersson. 0              

25. Åke Fast. 0                              

Sammanlagd vikt: 53,200 kg.