Alla KM Vår (Glinder)-tävlingar sedan 1970. 

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Glinder.

 

 

 

 

2002.

 

Vår-tävling 25 Maj.

  1. Lars Jönsson. 5530 g. 9,5 p

  1. Åke Svensson. 5530 g. 9,5 p

  3. Tommy Svensson. 5280 g. 8 p

  4. Sven-Erik Johansson. 4540 g. 7 p

  5. Lars Skarphagen. 3400 g. 6 p

  6. Börje Svensson. 3300 g. 5 p

  7. Bengt Lexander. 3180 g. 4 p

  8. Håkan Loo. 3060 g. 3 p

  9. Jan-Erik Ejneborn. 3040 g. 2 p

10. Björn Karlsson. 2740 g. 0,5 p

10. Johan Carlsson. 2740 g. 0,5 p

12. Christina Svensson. 2440 g          

13. Tomas Säll. 2300 g                     

14. Jan Gunnarsson. 1705 g             

14. Kjell Svensson. 1705 g                

16. Lennart Johnsson. 1670 g           

16. Martin Johnsson. 1670 g             

18. Kjell Dahlquist. 1600 g                 

19. Niclas Svensson. 1480 g              

20. Göran Dahlquist. 1390 g              

21. Dick Nilsson. 1070 g                    

21. Torgny Christensen. 1070 g        

23. Thomas Hallengren. 940 g          

24. Dan Schütz. 0                           

Sammanlagd vikt: 61,380 kg.