Regler för Vår-tävlingen.

Det är fiskekortets regler som gäller för tävlingen utöver detta som står här nedan.

Fiske med mete, drag, kastspö och pimpel men det är inte tillåtet att agna med levande eller död betesfisk.

Båtmotor får användas.

All fisk registreras. 

Minsta mått för godkänd gädda är 45cm.

Inget minimimått för gös men ett maxmått på 70 cm.

Vid tävlingar har klubben tillstånd att ta upp fler än fyra gösar per person som annars är det som gäller per dygn på fiskekortet.

Om två eller flera personer fiskar gemensamt skall fångsten delas lika mellan berörda personer.

Barn (max 2) får följa med och fiska utan att dela fångsten till och med det året som de fyller 10 år därefter delas fångsten.

Gädda skall vara avlivad med klubbslag på huvudet före invägning. Abborre med nackvridning.

Det är ej tillåtet att vrida eller skära av nacken på en gädda då detta kan påverka dess längd.

 

SOM DELTAGARE I TÄVLINGEN MÅSTE MAN HA GILTIGT FISKEKORT SAMT LEGITIMATION MED SIG OCH KUNNA VISA UPP DET FÖR FISKETILLSYNINGSMANNEN OM HAN FRÅGAR EFTER DETTA!!!

 

 OBS! ANVÄND ALLTID FLYTVÄST PÅ SJÖN!!