Alla KM Angel-tävlingar sedan den infördes i klubbmästerskapet 1973.

 

 

 

2015.

 Angeltävlingen är inställd på grund av dålig is.