Alla KM Angel-tävlingar sedan den infördes i klubbmästerskapet 1973.

 

 

 

1993.

 Angel-tävling 6 Januari.

  1. Christer Nilsson. 5550 g. 10 p

  2. Håkan Loo. 3820 g. 9 p

  3. Åke Svensson. 3120 g. 8 p

  4. Jan Gunnarsson. 3100 g. 7 p

  5. Torsten Svensson. 2420 g. 6 p

  6. Karl-Erik Ohlsson. 2370 g. 5 p

  7. Tomas Säll. 1860 g. 4 p

  8. Kjell Dahlquist. 1680 g. 3 p

  9. Mikael Wikingsson. 1580 g. 2 p

10. Börje Svensson. 1480 g. 1 p

11. Kurt-Ove Johansson. 1410 g

12. Kjell Svensson. 1220 g

13. Bengt Sandström. 940 g             

14. Lars Fransson. 820 g                  

15. Andreas Holden. 520 g               

16. Göran Dahlquist. 0                   

17. Jonnie Skarphagen. 0              

18. Kennert Fast. 0                        

19. Roy Käll. 0                              

20. Thomas Hallengren. 0            

21. Tommy Svensson. 0               

22. Torsten Riis. 0                         

23. Åke Fast. 0                              

Sammanlagd vikt: 31,890 kg.