Alla KM Pimpel från båt-tävlingar sedan den infördes i klubbmästerskapet 1990.

 

1990.

( Premiär för denna tävling i K-M.)

 Pimpel från båt-tävling 29 September.

  1. Kjell Dahlquist. 2668 g. 10 p

  2. Göran Dahlquist. 1060 g. 8,5 p 

  2. Lars-Åke Hallengren. 1060 g. 8,5 p

  4. Bengt Nilsson. 725 g. 6,5 p

  4. Lennart Karlsson. 725 g. 6,5 p

  6. John Loo. 570 g. 5 p

  7. Börje Svensson. 440 g. 3,5 p

  7. Tommy Svensson. 440 g. 3,5 p

  9. Olle Svensson. 270 g. 2 p

10. Nils-Åke Stålros. 150 g. 1 p

11. Anders Eldh. 0                           

12. Christer Nilsson. 0                     

13. Lars-Erik Svensson. 0                

14. Ragnar Karlsson. 0                    

15. Tommy Pettersson. 0                 

16. Åke Svensson. 0                        

Sammanlagd vikt: 8,108 kg.