Alla KM Pimpel från båt-tävlingar sedan den infördes i klubbmästerskapet 1990.

 

1999.

 Pimpel från båt-tävling 4 September.

  1. Börje Svensson. 4240 g. 10 p

  2. Jan Gunnarsson. 3940 g. 8,5 p

  2. Tommy Svensson. 3940 g. 8,5 p

  4. Kjell Dahlquist. 3210 g. 7 p

  5. Göran Dahlquist. 2520 g. 6 p

  6. Bengt Nilsson. 1220 g. 5 p

  7. Glenn Schölin. 970 g. 3,5 p

  7. Håkan Loo. 970 g. 3,5 p

  9. Niclas Svensson. 560 g. 1,5 p

  9. Christina Svensson. 560 g. 1,5 p

11. Christer Nilsson. 390 g

11. Richard Nilsson. 390 g

13. Dan Schütz. 0

14. Lars Skarphagen. 0

15. Sven-Erik Johansson. 0             

16. Thomas Hallengren. 0              

17. Åke Svensson. 0                     

Sammanlagd vikt: 22,910 kg.