Alla KM Höst (Slöjd)-tävlingar sedan 1970.

Från början av 50-talet och fram till och med 1983 kallades denna tävling för Slöjd.

 

 

 

 

 

1998.

 Höst-tävling 26 September.

  1. Håkan Loo. 10800 g. 10 p

  2. Göran Dahlquist. 8700 g. 9 p

  3. Börje Svensson. 7180 g. 8 p

  4. Jan Gunnarsson. 7020 g. 7 p

  5. Thomas Gustavsson. 5600 g. 6 p

  6. Sven-Erik Johansson. 5380 g. 5 p

  7. Jonnie Skarphagen. 5180 g. 3,5 p

  7. Lars Skarphagen. 5180 g. 3,5 p

  9. Allan Karlsson. 3700 g. 0,5 p

  9. Christer Nilsson. 3700 g. 0,5 p

  9. Tommy Svensson. 3700 g. 0,5 p

12. Lennart Johnsson. 2630 g           

13. Dick Nilsson. 1805 g                   

13. Jimmy Fransson. 1805 g            

15. Torbjörn Lund. 1060 g                

16. Karl-Erik Ohlsson. 0                

17. Åke Fast. 0                             

18. Åke Svensson. 0                    

Sammanlagd vikt: 73,440 kg.