Regler för Pimpel från båt-tävlingen.

Det är fiskekortets regler som gäller för tävlingen utöver detta som står här nedan.

Maggot och mask får användas men inte levande eller död betesfisk.

All fisk registreras.

Gädda och gös räknas en femtedel av vikten.

Båtmotor får användas vid förflyttning mellan fiskeplatserna.

Minsta mått för godkänd gädda är 45cm.

Alla gösar under 70 cm är det tillåtet att ta upp.

Under tävlingen är det ingen begränsning för antalet gös som får tas upp. Detta efter en överenskommelse med

Möckelns Fvo. Som motprestation från klubben för detta är det förbjudet att vertikal-fiska med jigg på tävlingen.

Om två eller flera personer fiskar gemensamt skall fångsten delas lika mellan berörda personer.

Barn (max 2) får följa med och fiska utan att dela fångsten till och med det året som de fyller 10 år därefter delas fångsten.

Gädda och gös skall vara avlivade med klubbslag på huvudet före invägning. Abborre med nackvridning.

Det är ej tillåtet att vrida eller skära av nacken på en gädda då detta kan påverka dess längd.

 

SOM DELTAGARE I TÄVLINGEN MÅSTE MAN HA GILTIGT FISKEKORT SAMT LEGITIMATION MED SIG OCH KUNNA VISA UPP DET FÖR FISKETILLSYNINGSMANNEN OM HAN FRÅGAR EFTER DETTA!!!

 

 OBS! ANVÄND ALLTID FLYTVÄST PÅ SJÖN!!