Regler för Angel-tävlingen.

Det är fiskekortets regler som gäller för tävlingen utöver detta som står här nedan.

Fisket sker med 6 st angeldon. ( ej pimpel ).

Tre-krok och angel-krok är tillåtet.                

Motordrivna fordon av alla slag är ej tillåtet.

Motordrivna isborr får användas. Absolut inte några motorsågar!!

Eftersom alla inte har motorborr så är det 30 minuters "gångtid" innan tävlingen börjar. 

Under dessa 30 minuter kan man borra eller hugga sina hål och sätta upp angeldonen men inte kroka på betesfisken förrän tävlingen startar. Det är naturligtvis tillåtet att låna ett motorborr av någon eller att ägaren av borret gör hålet åt er utan att behöva dela sin fångst.

Gädda, Gös, Abborre registreras.

Minsta mått för godkänd gädda är 45cm.

Alla gösar under 70 cm är det tillåtet att ta upp. 

Begränsningen på 4st gösar per dygn gäller inte på tävlingen utan det är fritt antal. Klubben har fått dispens från Möckelns Fvo.

Det är ej tillåtet att fiska ihop och dela fångsten. Däremot är det tillåtet att hjälpa varandra med håltagningen och utsättning av angeldonen men inte att hjälpa till med upptagningen av fisken. 

Man kan inte heller skicka med sin fisk med någon annan när tävlingen är slut utan var och en som har något att väga in måste ta sig till invägningen själva. Om det finns ett allvarligt skäl till att inte kunna gå in själv med sin fisk så kontakta någon i styrelsen så fort som möjligt. Det gäller också att vara på land vid målgången, som är iland ute vid båtbryggorna, klockan 13:00 för att få väga in.

På vintertävlingarna är det endast medlemmar som får delta.

 

SOM DELTAGARE I TÄVLINGEN MÅSTE MAN HA GILTIGT FISKEKORT SAMT LEGITIMATION MED SIG OCH KUNNA VISA UPP DET FÖR FISKETILLSYNINGSMANNEN OM HAN FRÅGAR EFTER DETTA!!!