MEDLEMSAVGIFTERNA 2022.

Inträdesagiften: 500 kronor

Årsavgiften: 200 kronor (för pensionär oavsett ålder: 100 kronor)