Om ni vid sjösättning behöver hjälp med öppning av bommen före och efter tävlingen så kontakta Niclas Svensson i god tid (senast dagen innan). Han har en nyckel som fiskeklubben har fått av båtklubben för detta.

Tel: 0476-21339

Mobil: 070 566 76 18